Vormingsmoment begeleiders

Algemeen

Vanaf 1 maart 2024 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders rijbewijs B een verplichte opleiding (vormingsmoment) te volgen van 3 uur in een herkende rijschool.

De nieuwe regeling geldt enkel voor een voorlopig rijbewijs B dat na 1/03/2024 wordt aangevraagd. De begeleider(s) krijgen na het vormingsmoment een attest. Dit attest is 10 jaar geldig met als gevolg dat je het meerdere malen kan gebruiken voor zoon en dochter.

Nadat je dit attest behaald hebt kan je in het gemeentehuis wettelijke toestemming krijgen om iemand met een voorlopig rijbewijs te begeleiden.

Wanneer

Minstens 1 begeleider moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben. Deze termijn is niet verplicht voor:

  • begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12;
  • begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36.

Stel, een kandidaat-bestuurder moet, omwille van omstandigheden, wisselen van begeleider:

  • Heeft de kandidaat-bestuurder 1 begeleider? Dan moet ook de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.
  • Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan mag de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.
Waar?

Bij Rijschool Just Safe te Prins-Bisschopssingel 50, 3500 Hasselt. Momenteel GEEN online lessen mogelijk.

Rijschool Just Safe Vorming begeleider B
Voorwaarden voor begeleider(s)
  • Alleen als men ingeschreven is in België en je houder bent van een identiteitsdocument afkomstig van België.
  • Ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs. Dit rijbewijs moet geldig zijn voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • De begeleider zijn rijbewijs mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn. Daarnaast moet de begeleider voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.
  • Niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.
Alleen geldig in Vlaanderen

Het vormingsmoment in Wallonië is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in Wallonië zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.

Kostprijs en duur

Het vormingsmoment kost 20 € en duurt 3 uur.

NIEUWE WETGEVING 1 maart 2024

Hervorming rijopleiding vanaf 1 maart 2024: Verplicht vormingsmoment voor begeleiders en mimimale oefenperiode van 5 maand.

 April
Vrijdag 05/04            18u30 tot 21u30
Vrijdag 19/0418u30 tot 21u30
Mei 
 Vrijdag 03/05 18u30 tot 21u30
 Vrijdag 17/05 18u30 tot 21u30