Vormingsmoment begeleiders

Algemeen

Vanaf 1 oktober 2017 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders rijbewijs B een verplichte opleiding (vormingsmoment) te volgen van 3 uur in een herkende rijschool.

De nieuwe regeling geldt enkel voor een voorlopig rijbewijs B dat na 1/10/2017 wordt aangevraagd.

De begeleider(s) krijgen na het vormingsmoment een attest. Dit attest is 10 jaar geldig met als gevolg dat je het meerdere malen kan gebruiken voor zoon en dochter.

Nadat je dit attest behaald hebt kan je in het gemeentehuis wettelijke toestemming krijgen om iemand met een voorlopig rijbewijs te begeleiden.

Voorwaarden voor begeleider(s)
  • Alleen als men ingeschreven is in België en je houder bent van een identiteitsdocument afkomstig van België.
  • Ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs. Dit rijbewijs moet geldig zijn voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • De begeleider zijn rijbewijs mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn. Daarnaast moet de begeleider voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.
  • Niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.
Rijschool Just Safe Vorming begeleider B
Rijschool Just Safe inschrijven vormingsmoment
Tarief:

Vormingsmoment: 20 €/ begeleider.

Wanneer de leerling in kwestie meekomt is dit volledig gratis.

Onze opleidingen:
  • 31 januari van 18.00 tot 21.00 (vrijdag)
  • 14 februari van 18.00 tot 21.00 (vrijdag)
  • 28 februari van 18.00 tot 21.00 (vrijdag)
  • 13 maart van 18.00 tot 21.00 (vrijdag)
  • 27 maart van 18.00 tot 21.00 (vrijdag)
  • OPGELET Iedereen is wel verplicht om zich op voorhand in te schrijven daarnaast moet de betaling ook in orde zijn.

 

Locatie:

Test je kennis als begeleider met deze eenvoudige quiz!