Vormingsmoment begeleiders

Algemeen

Vanaf 1 maart 2024 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders rijbewijs B een verplichte opleiding (vormingsmoment) te volgen van 3 uur in een herkende rijschool.

De nieuwe regeling geldt enkel voor een voorlopig rijbewijs B dat na 1/03/2024 wordt aangevraagd.

De begeleider(s) krijgen na het vormingsmoment een attest. Dit attest is 10 jaar geldig met als gevolg dat je het meerdere malen kan gebruiken voor zoon en dochter.

Nadat je dit attest behaald hebt kan je in het gemeentehuis wettelijke toestemming krijgen om iemand met een voorlopig rijbewijs te begeleiden.

Voorwaarden voor begeleider(s)
  • Alleen als men ingeschreven is in België en je houder bent van een identiteitsdocument afkomstig van België.
  • Ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs. Dit rijbewijs moet geldig zijn voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • De begeleider zijn rijbewijs mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn. Daarnaast moet de begeleider voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.
  • Niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.
Rijschool Just Safe Vorming begeleider B
Rijschool Just Safe inschrijven vormingsmoment

NIEUWE WETGEVING 1 maart 2024

Hervorming rijopleiding gaat in op 1 maart 2024: Verplicht vormingsmoment voor begeleiders en mimimale oefenperiode van 5 maand.

Vanaf 1 maart 2024 moeten de begeleiders van kandidaat-leerlingen met vrije begeleiding ook een vormingsmoment volgen. Het gaat hierbij niet om een praktische proef zoals het rijexamen zelf, maar om een workshop/informatiemoment. Zo’n sessie duurt 3uur en vindt plaats bij een erkende rijschool. De aanwezigheid van de deelnemers zal digitaal geregistreerd worden en gecontroleerd door de vlaamse overheid en examencentra voor aanvang praktijk examen.

HET vormingsmoment voor beginnende bestuurders.

Wij wachten momenteel op de goedkeuring lesinhoud om deze te kunnen aanbieden. Zodra dit in orde is kan je hier inschrijven.  

Deelname komt op 20€/begeleider

Maart – April
Vrijdag 22/3            18u30 tot 21u45
Vrijdag 19/418.30 tot 21.45
 
:-
Mei-Juni
–            18u30 tot 21u45
:-