Vormingsmoment begeleiders

Algemeen

Vanaf 1 oktober 2017 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders rijbewijs B een verplichte opleiding (vormingsmoment) te volgen van 3 uur in een herkende rijschool.

De nieuwe regeling geldt enkel voor een voorlopig rijbewijs B dat na 1/10/2017 wordt aangevraagd.

De begeleider(s) krijgen na het vormingsmoment een attest. Dit attest is 10 jaar geldig met als gevolg dat je het meerdere malen kan gebruiken voor zoon en dochter.

Nadat je dit attest behaald hebt kan je in het gemeentehuis wettelijke toestemming krijgen om iemand met een voorlopig rijbewijs te begeleiden.

Voorwaarden voor begeleider(s)
  • Alleen als men ingeschreven is in België en je houder bent van een identiteitsdocument afkomstig van België.
  • Ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs. Dit rijbewijs moet geldig zijn voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • De begeleider zijn rijbewijs mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn. Daarnaast moet de begeleider voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.
  • Niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.
Rijschool Just Safe Vorming begeleider B
Rijschool Just Safe inschrijven vormingsmoment

NIEUWE WETGEVING 12 maart 2020

De Raad van State heeft met onmiddellijke ingang het vormingsmoment nietig verklaard. Dit betekend concreet dat het vormingsmoment niet langer verplicht is.Hierdoor annuleren wij al onze geplande vormingsmomenten.

HET TERUGKOMMOMENT voor beginnende bestuurders.

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur en komt op 102€ per deelnemer.

Iedereen die zijn rijbewijs behaalt na 01/07/2018 is verplicht deel te nemen aan deze opleiding tussen 6 – 9 maand na het behalen van het rijbewijs.

Wij wachten momenteel op de goedkeuring terrein om deze te kunnen aanbieden. Zodra dit in orde is kan je hier inschrijven.